'Ik zorg er voor!'

Jongeren zitten niet te wachten op de zoveelste wervingsfilm voor nieuw personeel in de zorg. Het beeld dat zij hebben van de zorg is stoffig, zwaar en onderbetaald, werk voor sloofjes en tobbers. Daar wil je niet bijhoren.

Wat bezielt en drijft mensen die wel kiezen voor werk in de zorg om in deze moderne, materiele tijden toch te kiezen voor een ogenschijnlijk glansloze carriere in de verpleging of verzorging?


Het Nationaal Museum voor Verpleging en Verzorging heeft het initiatief genomen voor een wervingscampagne op VMBO-scholen om het imago van de verpleging en verzorging te verbeteren en potentieel personeel te werven. De films zijn bestemd voor respectievelijk 2e jaars VMBO-leerlingen om hen te interesseren voor de richting Zorg & Welzijn, voor 4e jaars VMBO-leerlingen om hen te interesseren voor een MBO opleiding in de zorg en tenslotte een beroepsverdiepende film voor MBO leerlingen die al gekozen hebben voor de zorg

'Ik zorg er voor!' is een inspirerend pleidooi voor de werkers in de verpleging en verzorging. Zes enthousiaste jongeren werkzaam in verschillende zorgsectoren (gehandicaptenzorg, ouderenzorg, thuiszorg ziekenhuiszorg en kraamzorg) vertellen over hun motieven en laten met trots de mogelijkheden en invulling van hun werk zien. Daar wil je wel bijhoren!

In de eerste film lopen een aantal VMBO-leerlingen een dag mee met de 6 hoofdpersonen en komen er zo achter dat die vooroordelen helemaal niet kloppen. In de tweede film zien we de hoofdpersonen met plezier hun werk doen en geven ze uitleg over de beroepsmogelijkheden. Maar zij staan niet alleen klaar voor anderen, ze zorgen er ook voor dat ze een spannend en veelzijdig leven hebben met stappen, sporten en shoppen. In de derde film gaan de zes hoofdpersonen met elkaar in discussie over de verschillen tussen hun sectoren, de mooie en moeilijke momenten en de dilemma's van hun vak.

De films zijn gemaakt in het kader van de landelijke beeldvormingscampagne 'De Zorg - Het Betere Werk' en worden op alle VMBO-scholen en MBO-zorg opleidingen gratis verspreid samen met een begeleidende lesbrief.

Van de ziekenhuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg zijn ook nog wervende reclamespotjes gemaakt voor de studie-orientatiebeurs in Utrecht.

Voorlichtingsfilm, 3 x 30 minuten

landelijke campagne met drukwerk
GERELATEERD
ALLE PRODUCTIES