Een nieuw thuis

In het documentair tweeluik 'Een nieuw thuis' worden vier Amsterdamse ouderen gevolgd die beginnen te dementeren. Thuis wonen lukt niet meer en de verhuizing naar een groepswoning in het hypermoderne Leo Polak in Amsterdam-Osdorp komt steeds dichterbij.

Een woning vol state-of-the-art 'domotica', technologie die hun nieuwe leven in de groepswoning zo prettig mogelijk maakt. Zoals een bewegingsmelder onder elk bed en lampen die de bewoner midden in de nacht naar de wc leiden. Of deuren die vanzelf open gaan voor licht demente bewoners, maar gesloten blijven voor zwaar demente bewoners.

Want in de visie van de initiatiefnemers van het Leo Polak, de OsiraGroep en Woonzorg Nederland, is het wonen het uitgangspunt bij een langdurig verblijf, ook als die gepaard gaat met intensieve zorg. De domotica geeft de bewoners meer bewegingsvrijheid wat voor minder onrustig gedrag zorgt. De groepswoningen voor zes bewoners zijn zo huiselijk en vertrouwd mogelijk. Daardoor worden de bewoners gestimuleerd om zoveel mogelijk hun capaciteiten te blijven benutten.

In deze indrukwekkende en menselijke documentaire leren we de 79-jarige Appie Kuipers en zijn zeven jaar jongere vrouw Alie kennen. Beiden zijn aan het dementeren en Appie is al bijna zijn hele volwassen leven blind. Thuis wonen wordt voor Appie en Alie steeds zwaarder. Mevrouw Ruterink is een Amsterdamse die nog thuis woont met haar cyperse kat. Ze is lichamelijk nog heel fit, maar ze is erg vergeetachtig. En de Surinaamse Mammie Burgrust
wordt zoveel mogelijk door haar dochter en schoonzoon betrokken bij de verhuizing, ook al vergeet ze waarschijnlijk alles weer. Zijn deze bewoners wel klaar voor de nieuwe tijd?

Naast 'Een Nieuw thuis' is er ook de voorlichtingsfilm 'Dichter bij thuis'. Met deze film willen Antaris/OsiraGroep en Woonzorg Nederland een bijdrage leveren aan de dialoog over de kwaliteit van wonen van demente ouderen. 'Dichter bij thuis' gaat meer over de domotica en de invloed die dat heeft op de bewoners: een informatieve film voor professionals en betrokkenen.

Woonzorg Nederland is een landelijke organisatie die zich richt op seniorenhuisvesting. Antaris/OsiraGroep is aanbieder van huisvesting, welzijn en zorg aan ouderen in Amsterdam Nieuw-West. Woonzorg Nederland en Antaris/OsiraGroep streven naar vernieuwing van de ouderenzorg vanuit de visie dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.

Documentair tweeluik, 135 minuten

Uitgezonden door NCRV Document
GERELATEERD
ALLE PRODUCTIES

een film van
Julia von Graevenitz

met speciale dank aan
De heer en mevrouw Kuipers
Linda Kuipers
Amanda Kuipers
Nannie van den Bergh
Mevrouw Ruterink
Anja Ruterink
Peter Ruterink en Carin Vriend
Mevrouw Burgrust
Iris Graves en Cor Klaver
Humphrey Graves
Familie Groot
Familie Ramkhewan


met dank aan
Antaris - de OsiraGroep
Woonzorg Nederland


montage
Jan Langeveld

camera
Deen van der Zaken

geluid
Flip van den Dungen

montage, mixage en postproductie
Emile van de Griendt

productie
Femke Ceresa

Eindredactie NCRV
Jelle Peter de Ruiter

PRODUKTIE NCRV
Yolande van der Blij

producent
Peter Bosch