Jong Chassé

Allochtone jongeren gaan samen met de camera de confrontatie aan met hun wantrouwende buurtgenoten.

De gesprekken maken duidelijk wat de wensen voor de toekomst zijn en dat de problemen echt niet alleen bij de jongeren zitten. In de film worden begrippen als integratie en respect scherp gedefinieerd en direkt gekoppeld aan de praktijk.
   
Midden in de dichtbevolkte, kinderrijke en voor 50% allochtone Chassébuurt waar de belangen van de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar strijden en rondhangende jongeren voor overlast zorgen, gaat het binnenterrein op de schop. Er moet een nieuw vrijetijdscentrum komen en ook de speeltuin en kijktuin worden vernieuwd. Veel mensen met veel wensen op een klein stukje Amsterdam.

Stadsdeel de Baarsjes heeft jongeren uit de buurt gevraagd de buurtbewoners te interviewen over hun wensen voor het binnenterrein. Jong Chassé gaat over de problematiek van de jongerenoverlast, de beeldvorming over allochtonen en de  gezamenlijke inzet van buurtbewoners om hun buurt ondanks alles te verbeteren.

Klik op 'in de media' voor het Parool-artikel van de première van de film.

GERELATEERD
ALLE PRODUCTIES