De B.O.M.

Je moet niet zoals bij de overheid gebruikelijk hartstochtelijk langs elkaar heen blijven werken'


'Wie is de baas?' leidt tot ruzie. Begin bij: 'Hoe kunnen we elkaar versterken?' Dan wordt het leuk en het mag best leuk worden.'

'Je moet mensen aanmoedigen en vertrouwen. Ze het gevoel geven dat het belangrijk en nuttig is wat ze doen. Dan zie je de buurt verbeteren.'

Bekijk de hele film
op deze pagina!


Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes en het wijkteam van de politie hebben in het begin van de jaren '90 de leefbaarheid rond de Mercator pleinbuurt radicaal weten te verbeteren. Beide beheerders van de openbare ruimte werkten daartoe intensief samen in De Beheers Organisatie Mercatorplein (de B.O.M.)

De op het Mercatorplein ontwikkelde werkwijze mag zich al langere tijd verheugen in grote belangstelling van ambtenaren en bestuurders uit binnen- en buitenland. In de afgelopen jaren stapte regelmatig het volledige college van B&W van een andere stad in een touringcar om in de Baarsjes uit de eerste hand te informeren naar de succesformule.

Met deze film wil stadsdeel De Baarsjes, daartoe in staat gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Amsterdam, voorzien in deze behoefte. In de film vertellen de verantwoordelijke bestuurders/inspirators van toen en nu, gemoedelijk rijdend op een bakfiets door de Mercatorplein-buurt in Amsterdam, over de basis van hun succes met de B.O.M.

GERELATEERD
ALLE PRODUCTIES