Achter Elke Kleur

Achter elke kleur van de regenboogvlag van de homobeweging staan mensen met een geheel eigen verhaal, cultuur en geloof.

Allochtone homoseksuele jongeren hebben het dubbel zo moeilijk. Net als hun leeftijdgenoten van Nederlandse afkomst, worstelen ook zij met hun 'anders zijn' en de bekende, vaak negatieve reacties
uit hun directe omgeving en onze samenleving.

Maar daarnaast wordt deze groep ook nog eens sterk aangevallen door hun eigen cultuur/geloof waarin homoseksualiteit over het algemeen gezien wordt als 'ziek en onmenselijk'.

In deze context ligt het voor de hand dat je je gevoelens geheim houdt, je afsluit van je familie en je eigen gemeenschap die doet alsof homo's bij hen niet bestaan.

Maar je voelt je ook niet thuis bij de Nederlandse homobeweging die de afgelopen decennia een zekere mate van emancipatie bereikt heeft en zich nu in een totaal andere fase bevindt.


De film gaat op persoonlijke en indringende wijze in op de dilemma's waarmee deze jongeren hebben moeten worstelen en zet het beeld neer van krachtige, positief ingestelde jonge mensen.

COC Nederland
wil met deze film de dicussie rondom homoseksualiteit in een multiculturele samenleving een extra impuls geven. Om privacy-redenen mag de film uitsluitend binnen homo-organisaties vertoond worden en is bedoeld om voorlichting te geven en herkenning te bieden.

Documentaire, 32 minuten

iov COC Nederland
GERELATEERD
ALLE PRODUCTIES