Mijn eer, onze zaak

'Mijn eer, onze zaak' is een confronterende documentaire over eergerelateerd geweld, waarin direct betrokkenen het begrip 'eerwraak' inzichtelijk en invoelbaar maken.

'Mijn eer, onze zaak' maakt duidelijk hoe complex eerzaken zijn en hoe belangrijk het is dat agenten en andere ketenpartners alert zijn op het signaleren van eergerelateerd geweld. Alleen dan is het mogelijk om in een vroeg stadium naar een oplossing te zoeken en verdere escalatie te voorkomen. Eergeweld mag gewoon niet langer onzichtbaar blijven. Bovendien mag men dit probleem niet bij bepaalde bevolkingsgroepen laten liggen. Aan deze cultuuromslag kan de film een belangrijke bijdrage leveren. Beelden zeggen zoveel meer dan woorden.

De verhuurprijs van deze film is aan voorwaarden verbonden.

Omwille van de veiligheid van de hoofdpersonen mag geen enkele informatie uit deze film naar buiten worden gebracht en is het gebruik van de film aan zeer strenge voorwaarden onderhevig. Deze voorwaarden dienen eerst door de aanvrager voor akkoord ondertekend retour te zijn gekomen. Pas daarna wordt een exemplaar verzonden en mag deze voor 1 maand gebruikt worden voor scholing en voorlichting.


Veiligheid