3 films, 2 DVD's
nu voor 25 euro! 

 

Gevaarlijke Liefde
Deze documentaire brengt huiselijk geweld onherroepelijk dichterbij. 

Zicht op huiselijk geweld
Een voorlichtingsfilm die bedoeld is voor alle beroepsgroepen die met mensen werken. 

Gruwelijk Gedwongen
Een indringende documentaire over verschillende vormen van uitbuiting van mensen.


Gevaarlijke Liefde

Mishandeling door een geliefde is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving.

Huiselijk geweld is ons grootste geheim...

Huiselijk geweld komt veel vaker voor dan we willen geloven.

Jaarlijks sterven er 175 mensen aan huiselijk geweld, waaronder 100 vrouwen, 50 kinderen en 25 mannen.


In 'Gevaarlijke liefde' zien we vijf slachtoffers: vier vrouwen, een man en een dader. Allemaal zaten ze jarenlang in een gewelddadige relatie verstrikt. Waarom lieten ze het zo uit de hand lopen en konden zij het niet stoppen? En hoe zijn ze er uiteindelijk toch uitgekomen? Hun verhalen maken voor iedereen invoelbaar wat de kenmerken, oorzaken en gevolgen zijn.

Deze film rekent af met de vooroordelen die we allemaal hebben over huiselijk geweld en brengt huiselijk geweld onherroepelijk dichterbij. We zien dat het onder alle lagen van de bevolking voorkomt. Ook binnen homoseksuele relaties. 'Gevaarlijke Liefde' toont indringend aan hoe
moeilijk het is voor zowel slachtoffer als pleger de geweldsspiraal te doorbreken en hoe onmacht de basis kan vormen voor agressie.

De voorlichtingsfilm 'Zicht op huiselijk geweld' is bedoeld voor alle beroepsgroepen die met mensen werken. We zien hoe een politieman, een huisarts, een maatschappelijk werkster, een daderhulpverlener en een hulpverleenster van de vrouwenopvang in de dagelijkse praktijk omgaan met huiselijk geweld. Ze geven inzicht in de problematiek en maken duidelijk wat de de mogelijkheden zijn voor professionals om de signalen te herkennen, hulp te bieden en in te grijpen in een gewelddadige relatie. Een film vol bruikbare tips en handvaten.


'Gevaarlijke Liefde' en 'Zicht op huiselijk geweld' zijn samengevoegd op één DVD

 

Gruwelijk Gedwongen

Een indringende documentaire over verschillende vormen van uitbuiting van mensen.

In de documentaire 'Gruwelijk Gedwongen' vertellen vier slachtoffers van mensenhandel hun indringende verhaal. Hoe raak je verstrikt in het web van een mensenhandelaar? Hoe kon het dat deze mannen en vrouwen zich lieten uitbuiten? Hoe ver gingen zij over hun eigen grenzen? Waarom konden zij het niet stoppen? En hoe zijn ze er uiteindelijk toch uitgekomen?


Daarnaast zien we verschillende professionals in hun streven om mensenhandel aan te pakken: politie, maatschappelijk werk, rechters, hulpverleners, arbeidsinspectie en gemeentecontroleurs.

De film 'Gruwelijk Gedwongen' brengt mensenhandel onherroepelijk dichterbij en geeft inzicht in de complexe materie en de problemen waar professionals in de praktijk mee te maken krijgen. Het maakt voelbaar wat de kenmerken, oorzaken en gevolgen zijn. 'Gruwelijk Gedwongen rekent af met de vooroordelen die we allemaal hebben over mensenhandel.

Gemaakt in opdracht van Politie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie

Documentaire, 110 minuten

twee documentaires en een voorlichtingsfilm
Veiligheid