Bont & Blauw

'Word je door je man geslagen? Dan ga je toch gewoon bij 'm weg!'

- BEKROOND MET DE INNOVATIEPRIJS 2004 -

Voor de buitenwereld ligt het probleem van geweld binnen de huiselijke kring vaak zo eenvoudig. Het is voor buitenstaanders moeilijk om zich voor te stellen dat iemand zich 'laat slaan'. Om je in de dader te verplaatsen is zo mogelijk nog moeilijker. Huiselijk geweld roept bij de omgeving een gevoel op van 'eigen schuld' of 'ach, dat zijn asociale types, in mijn omgeving komt dat niet voor'. Allemaal vooroordelen die ervoor zorgen dat het probleem wordt gebagatelliseerd en achter de voordeur wordt gehouden.

Huiselijk geweld is een maatschappelijk probleem met een behoorlijke omvang. Meer dan 30 % van alle Nederlanders heeft te maken gehad met geweld binnen de privésfeer met ernstige gevolgen voor het slachtoffer. Een op de vijf vrouwen tussen de 20 en 60 jaar heeft ooit door haar partner eenzijdig lichamelijk geweld ervaren. Het probleem is veel groter dan politie, justitie en hulpverlening willen weten.

Deze film maakt invoelbaar waar het volgens betrokkenen (slachtoffers en daders) om gaat en geeft hiermee de eerste stap om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. De film bestaat uit indringende portretten van zes hoofdpersonen: vier vrouwen waarvan er twee bij de politie werken, en zoon en een dader. Hun verhalen worden ondersteund door korte fragmenten uit een politiecursus over huiselijk geweld.

Documentaire, 38 minuten

iov Regiopolitie Amsterdam-Amstelland
Veiligheid