GAAF!

Een inspirerende documentaire over een nieuwe ketenaanpak van de jeugdzorg in Flevoland.


Het doel van de film is om de verschillende ketenpartners rondom de jeugdzorg in Flevoland meer en beter met elkaar te laten samenwerken om zodoende de belangen van elk kind te waarborgen en de hulp te verbeteren.


We zien de kinderen in hun huidige situatie en de bijdrage van betrokken hulp-organisaties. Hoe zij hebben samengewerkt en wat hiervan de winst voor het kind was. De vijf cases geven een goed beeld van de diverse probleem-situaties en de verschillende doelgroepen waarmee de jeugdzorg te maken heeft.

De getoonde cases geven bovendien inzicht in de verschillende point-of-views van de professionals en versterken daarmee het GAAF-programma, dat bruggen bouwt tussen de verschillende organisaties. De film maakt de kracht van deze ketenaanpak invoelbaar en zet een nieuwe inspirerende toon.

Want samen kun je zoveel meer betekenen in de levens van deze kinderen en jongeren!

Documentaire, 35 minuten

iov Provincie Flevoland
Zorg