Als Uzelf

Deze film gaat niet op zoek naar de knelpunten in de ouderenzorg. Ze focust niet op de materiele voorzieningen die altijd voor verbetering vatbaar zijn en blijft buiten de actuele vaak theoretische discussie.

'Als Uzelf' is een inspirerende film die laat zien waar het in de zorg werkelijk om gaat. De film brengt de menselijkheid in beeld die verzorg- enden aan de dag leggen: Zij zorgen ervoor dat onze oudere medemens een zo gelukkig mogelijk, geborgen en goed verzorgde afsluiting van het leven krijgt.

Hun persoonlijke motieven worden belicht. Waarom werken ze hier? Wat beweegt ziekenverzorgers? Wat is hun missie en waarom zoeken ze dan geen beter betaalde baan? 'Als Uzelf' is een pleidooi voor het werk van de ziekenverzorgenden die menselijkheid, mededogen en begrip naast de broodnodige vakkennis liefdevol in hun werk verankerd hebben.

Zorg